AKTUALITY - REPORTÁŽE - POZVÁNKY
NÁZORY - KOMENTÁŘE - DISKUZE

Email info@nasekosmonosy.cz
Telefon 725 244 482
Facebook Naše Kosmonosy Naše Kosmonosy
 

Naše Kosmonosy

  • Zvětšit písmo
  • Původní velikost písma
  • Zmenšit písmo
Home Tenkrát
Tenkrát

Šmak - jak to začalo. Část pátá, rok 1999

Email Tisk PDF

smakI v letošním roce byla tato investiční akce největším zatížením městského rozpočtu. Bylo nutno vyplatit po zkolaudování celé přestavby zádržné stavebním firmám. Neobešlo se to bez trapných jednání nad požadovanými částkami. Nový starosta Štěpánek velmi ostražitě sledoval předkládané finanční nároky stavební firmy a nutno dodat, že měl velmi ztíženou pozici, neboť se nemohl spolehnout na tajemníka MÚ ing.Hoffmana, který nehájil zájmy města. Díky starostově důslednosti a obezřetnosti bylo ušetřeno 1,200 tisíc na zádržném, neboť faktury, které byly předloženy k proplacení, překračovaly původně nasmlouvanou částku.

Celý článek...
 

Šmak - jak to začalo. Část čtvrtá, rok 1998.

Email Tisk PDF

smakDostavba tohoto objektu vázla na nedostatku financí. Město žádalo o další úvěr, ale žádná banka už nechtěla půjčit, neboť zadluženost Kosmonos je na hranici únosnosti, aby nebyl ohrožen chod města. Splátky a úroky činí 22% příjmu města. Až teprve uprostřed léta přišlo městu nečekaných 11 milionů díky příjmu z daní občanů, takže mohly začít dokončovací práce. Teprve v říjnu byla konečně budova dostavěna a mohl začít zkušební provoz. Celková částka za přestavbu budovy kina na restauraci činí k letošnímu roku 65 milionů.

Celý článek...
 

Šmak - jak to začalo. Část třetí, rok 1997.

Email Tisk PDF

smakPokračující přestavba spotřebovává stále více finančních prostředků. 13.3.1997 bylo zastupitelstvo informováno, že rozpočet přestavby byl překročen o 100%. Vysvětlení tohoto navýšení? Při přestavbě byl původně schválený projekt měněn. Firma Šmak si objednala v atelieru K+K (ing.arch.Kadlec a Kukrál) zásadní změny původního projektu, spočívající hlavně v rozšíření původního projektu o výstavbu prodejních prostor v suterénu pod bývalou terasou, přístavbu v proluce mezi kinem a domem č.525, přibylo 6 salonků a několik hostinských pokojů, celá stavba byla zvýšena a ze záměru bylo vypuštěno kino.

Celý článek...
 

Radio mého kosmonoského dětství a pozdější souvislosti

Email Tisk PDF

radio1aneb „léto, prázdniny a dovolená budiž pochváleny“. Touto parafrází známého výroku Fráni Šrámka uvádím komunální politice vzdálené, odpočinkové čtení, nejen pro pamětníky.  

Poznámka: Všechny zde uvedené hudební skladby je možno vyhledat na Googlu a poslechnout na YouTube pod uvedenými originálními názvy nebo jmény interpretů, tučně vytištěnými.

Celý článek...
 

Šmak - jak to začalo. Část druhá, rok 1996.

Email Tisk PDF

smakLoni budovu kina převzal p.Štěpánek a na jaře začala rozsáhlá přestavba. Zároveň ale už na jaře hledala f.Šmak úvěr. Ten jí poskytla Komerční banka, ale žádala ručení. 23.4.1996 rada doporučila zastupitelstvu, aby schválilo, že za desetimilionový úvěr bude ručit město Kosmonosy budovou kina. Zastupitelstvo s ručením souhlasilo. Až do léta se pouze bouralo, až teprve v druhé půli roku začala vlastní stavba.

Celý článek...
 

Šmak - jak to začalo. Část první, rok 1995.

Email Tisk PDF

smakJak jsem sliboval před prázdninami, v rubrice tenkrát vám přináším druhý prázdninový seriál. Tentokrát se díky záznamům paní Blanky Nazarové projdeme roky 1995 až 2000 v kontextu výstavby zařízení U Šmaku, nebo U nás, jak chcete. "Jakkoli se opravdu snažím o nejobjektivnější pohled, upřímnost a pravdivost, stále tato výpověď zůstává subjektivním pohledem na život a události v Kosmonosích v letech 1995-2000," uvádí na úvod Kosmonoské kroniky 1995-2000, ze které budu čerpat, mimo jiné její autorka. Pojďme se tedy podívat, jak to všechno začalo. Začínáme událostmi roku 1995. V této době zde bylo uzavřené kino Máj...

Celý článek...
 

Kosmonoské náměstí nebo náves? Díl čtvrtý.

Email Tisk PDF

namesti18Náměstí a akce "Kulový blesk"

Již 8 let byl na místě bývalého hostince pěstěn rozsáhlý trávník, když byl tehdejší politickou reprezentací odstartován projekt, který vzbudil obrovské emoce a ze strany "opozice" byl srovnáván s "pozdně reálsociálistickou" filmovou komedií Kulový blesk. To se dalo dočíst v prvním čísle téměř anonymního měsíčníku - "novin pro občany Kosmonos a Horních Stakor, pro všechny rodáky a sympatizanty - Horizont 2002-2006", vyšlého v srpnu 2002. V několika článcích, částečně podepsaných, bylo vysloveno politování a kritika...zkrátka všechno špatně! Začal být totiž realizován dlouho připravovaný plán: budovu čp. 223/1 opustí škola a přestěhuje se sem městský úřad včetně policie z již nevyhovující budovy ve Steckerově ulici, kde je dnes sídlo firmy BPBP, pošta z téhož důvodu ze Stakorské ulice a městská knihovna, která dostala výpověď v souvislosti s prodejem budovy - fary - restituentem. Vzhledově se náměstí touto akcí ale vlastně nezměnilo.

Celý článek...
 

Kosmonoské náměstí nebo náves? Díl třetí.

Email Tisk PDF

Od sametové revoluce k "velkému ohni"

namesti12Tentokrát se budu zabývat osudem historické budovy, která po 300 let určovala společenský život i na náměstí - panského hostince, posléze hostince U českého lva, zkráceně "U lva", ale také hostince u Borovičků, dříve u Andělů. Moje generace ho zažila jako "multifunkční" budovu (to označení mě od jisté doby pronásleduje): vedle restaurace v ní bylo několik obchodů. Pamatuji cukrárnu a mlékárnu, kde měli výborné jogurty ve sklenici s marmeládou na dně. Vedoucí prodejny měl stejnojmennou přezdívku. Podobu ukazuje starší fotografie, soudě dle modelu auta z konce 20. let (Škoda 430 ?, znalci, můžete upřesnit?), zachycující následek jeho střetu s cyklistou.

Celý článek...
 

Kosmonoské náměstí nebo náves? Díl druhý.

Email Tisk PDF

namesti5Padesátá léta zanechala náměstí víceméně v klidu. Je nutno připomenout, že od roku 1947 do roku 1954 byly Kosmonosy součástí Mladé Boleslavi a nebojím se poznamenat, jeho opomíjeným předměstím. Teprve na konci těchto let dochází k jisté modernizaci infrastruktury. V roce 1959 byla rozsáhlou adaptací přízemí budovy s hospodou U lva zřízena samoobslužná prodejna čili "samoobsluha". To byl samozřejmě pokrok, i když sortiment tomu až tak neodpovídal. K tomu obecná poznámka: úplně první samoobsluha v Čechách byla v Praze roku 1955, v Liberci např. v až v roce 1958!

Celý článek...
 

Voda a led v minulém století - vzpomínka Jany Tiché

Email Tisk PDF

Když bylo po třešních, tak jsme s příchodem prázdnin začali pilně obcházet rybníky. Nejblíže a nejmenší bylo " plivátko " na dně Propasti. Prošli jsme kolem sadu, podívali do Palounkova lomu, naše babičky tam zrovna plavily husy. Vyběhli po cestičce na mrchoviště, kde podle vyprávění prarodičů sedláci zahrabávali uhynulé kusy dobytka. Byly tam takové zvláštní kopečky a na jaře krásně kvetly akáty a stála řada ořechů.

Pak už jsme seběhli dolů podél jabloňových stromů a byli u vody.

Celý článek...
 

Letní třešňová vzpomínka Jany Tiché

Email Tisk PDF

V červnu, než objevili špačci že jsou třešně zralé, tak naše parta horňáků z Tesárny vyrazila na svůj okruh.  Nejprve jsem musela zlomit bratra , aby mě - malou holku vůbec vzal sebou. Za pomoci mámy se podařilo a už jsme šli  polní cestou pod Babu. Pomalu jsme minuli políčka, která patřila k domkům a došli k remízku Tichák a vlevo k třešňovému sadu pana Palounka. Ten nás bedlivě sledoval a nám se nepodařilo utrhnout ani třešinku. Sad jsme tedy znechuceně obešli dolů k lomu naplněnému povrchovou vodou. K Propasti a rybníčku Plivátko a na Mrchoviště jsme nešli, protože nás čekala Třešňovka. 

Celý článek...
 


Strana 2 z 3

TOPlist

ArchívTato webová stránka používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jejich využitím. Chcete-li zjistit více informací o cookies a jak s nimi pracovat, použijte tento odkaz.

Používáním této stránky souhlasíte s využitím cookies pro zajištění funkce nástroje Google AdSense.